Planinska koča Iskra pri sv. Jakobu

Planinska koča leži na zelo razglednem grebenu Potoške gore nad Preddvorom.

KOČA SKOZI ČAS

koca_gradnjaMežnarijo in hlev na Jakobu je od vaške skupnosti Potoče (koča ima še sedaj naslov Potoče 38) v 70 letih kupilo podjetje Žičnica iz Ljubljane. Podjetje je mežnarijo preuredilo v počitniško hišico. V novembru 1978 je počitniška hišica zaradi slabega dimnika povsem pogorela, streha zvonika cerkvice Sv. Jakoba pa je bila močno poškodovana. Podjetje Žičnica sredstev za obnovo ni imelo.
Osem let sameva pogorišče na enem najbolj prijetnih razgledišč v tem koncu.

Iskra kibernetika Kranj je v letu 1986 kupila od podjetja Žičnica Ljubljana zemljišče na Jakobu, kjer bi namesto porušenega gospodarskega poslopja zgradila kočo kot nadomestno gradnjo. Arhitekt Danilo Oblak naredi projekt, dokumentacija je narejena v sodelovanju z Zavodom za spomeniško varstvo, ki 1987 izda soglasje k dovoljenju za gradnjo.

Za Martinovo soboto, 12.novembra 1988 je bila tako odprta nova planinska koča, ki so jo v letu in pol zgradili s prostovoljnim delom delavci in upokojenci Iskre kibernetike, Telematike in Električnih orodij, dijaki Šolskega centra Iskra, člani Planinskega društva Kranj, občani Preddvora in Potoč, daleč največ aktivnosti pa so seveda pokazali člani Planinske sekcije. Zato PZS še istega leta podeli delovni organizaciji Iskra Zlati častni znak.
Kočo upravlja Planinska sekcija Iskra. Leta 2012 smo praznovali 25 let obratovanja koče.
Leta 1994 je Iskra kot lastnik prenesla s pogodbo kočo v trajen brezplačen najem Planinski sekciji Iskra. Ta pogodba še vedno velja.
Planinska sekcija Iskra se je leta 2000 osamosvojila. V prvi stavek statuta zapišejo, da je društvo naslednik sekcije.
Na osnovi delitvene bilance med občinami postane občina Preddvor leta 2002 lastnica parcele in koče za katero imamo mi trajno najemno pogodbo.
Po desetih letih, l. 2010 se občina Preddvor odloči, da toži Planinsko društvo Iskra Kranj češ, da Planinsko društvo Iskra Kranj nima nobene pravne veze s Planinsko sekcijo Iskra, ter da zato pogodba o najemu, sklenjena leta 1994, ne velja. Tožbo na Okrajnem sodišču občina izgubi, se pritoži na Višje sodišče in tudi izgubi.
Praznujemo 25 letnico koče.

Občina se ponovno pritoži na Vrhovno sodišče, to sodišče pa zdaj, po 6 letih tožb razsodi v prid občine Preddvor.
Sodba nas je prizadela, saj je morda v skladu z nekaterimi zakoni, prav gotovo pa ni pravična.
Ves ta čas smo za kočo skrbeli vzorno, plačevali vse prispevke in zavarovanja.
Pred srečanjem vodnikov Gorenjske nam je Tele-TV namestilo Wi-Fi, ki je zdaj na razpolago vsem obiskovalcem.

Občina Preddvor ni imela s kočo popolnoma nobenih stroškov. Kot lastnik žal v 15 letih lastništva ni vložila zahteve za legalizacijo, (vlogo lahko da smo lastnik), nam pa to seveda to ni bilo možno. Zato smo imeli veliko dodatnih problemov z gradbeno inšpekcijo, ki je od nas zahtevala rušenje koče in tudi že izdala nalog zanj.

Po sodbi Vrhovnega sodišča smo se pritožili na Ustavno sodišče, ki pa naše vloge ni sprejelo v obravnavo.

Kočo izročimo v posest občini 28 februarja 2017, že naslednji dan po našem odhodu pa jo občina odda novemu upravljavcu.