simbol simbol mladinski

Mladinski odsek

Vemo, da mladi prinašajo svežino in drugačen Pogled v daljavopogled na svet. Pri vključevanju in sodelovanju z mladimi pridobimo vsi.

Naš cilj je pri mladih je dvigniti doživljanje hribov predvsem na varen, zanimiv in poučen način, ki jim bo pomagal videti in samim najti lepote naše okolice, pa tudi sebe v njem.
Vrh je dobrodošel, a ne pomemben.

Lepote narave so vendarle lepše kot jih lahko nudi navideznost, hitro dostopna s sodobnimi komunikacijskimi sredstvi.
Prvi poskusi, da bi postavili v društvu mladinski odsek, so bili narejeni leta 2005, žal sta bili uspešni le dve akciji: tridnevni zimski tabor na Uskovnici, skupaj s PD Križe pa so otroci Miklavževali v Koči na Gozdu. Nadaljevanja ni bilo.

Nov začetek je bil narejen leta 2018.

Ferata Ferata
Na mladih svet stoji, pravijo. In kje in kako so mladi pri nas?

 • spomladi smo pripravili prvi izlet z otroci vrtca Živ-žav
 • avgusta se naša članica Alenka Kavčič udeleži 6-dnevnega tečaja za mentorja planinske skupine.
 • septembra UO društva sprejme sklep o ustanovitvi MO
 • oktobra nas na seji IO MK PZS sprejmejo kot polnopravne člane MK PZS in se udeležimo zbora MO PZS na Igu
 • vložimo vlogo za subvencioniranje aktivnosti MO na PZS
 • novembra smo vključeni v skupino za planinsko orientacijo
 • navežemo stike z osnovno šolo Stražišče
 • v letu 2018 smo pripravili štiri izlete: sodelovala sta naša vodnika Tatjana Cvetko in Stanko Dolenšek
 • pridobimo mlado vodnico Nejo Konc za vodenje mladinskih izletov.
 • za izobraževanje mladih član MO pridobi naziv Gorskega stražarja.
 • mladinski odsek sodeluje s kranjskim vrtcem Živ-žav. Pričakujemo še naprej dobro sodelovanje s kranjskimi vrtci in razširitev sodelovanja tudi z drugimi vrtci, vzpostavlja se sodelovanje z Osnovno Šolo Stražišče in Podružnično šolo Žabnica.
Ferata Ferata Ferata
Za leto 2019 je v MO sestavljen okviren načrt z izleti in aktivnostjo po mesecih. Načrt težko natančneje terminsko opredelimo: časovnico določajo mentorji otrok v vrtcih in šolah, ki jo morajo uskladiti z ostalimi dejavnostmi otrok. Pa tudi vreme je še veliko bolj pomemben faktor, kot je pri običajnih izletih.
Predvidoma bomo pripravili tabor s prenočevanjem v planinski koči, ki bo povezano z druženjem in planinskimi pohodi, ter z neprisiljeno predstavitvijo navodil v obliki praktičnih delavnic s poudarkom o varnosti in gibanju v gorah ter odnosa do narave.

Pri akciji bodo sodelovali vodje, mentorji planinske skupine, vodniki, vzgojitelji in/ali učitelji ter gorski stražarji in varuhi gorske narave. Številčnost spremljevalcev bo odvisna od udeležbe.
Pogled v daljavo
   
Pogled v daljavo Pogled v daljavo

Pridružite se našim izletom, pripeljite s seboj svoje otroke ali vnuke. Še vedno je bilo zelo prijetno.

Predloge, mnenja, pohvale ali pripombe pošljite po elektronski pošti na pd.iskra.kranj.MO@gmail.com

simbol