simbol simbol simbol

Vodniški odsek

skrbi za dejavnost planinskega in gorskega Vodenje na kratki vrvivodništva, v skladu s smernicami in okviri, ki jih na področju vodništva postavljata PZS in Planinsko društvo Iskra Kranj. Člani odseka so vsi vodniki PZS, člani društva in gorski vodniki, člani društva. Vodniški odsek sodeluje tudi z vodniki drugih društev, gorskimi vodniki, alpinisti in inštruktorji planinske vzgoje, ki so naši zunanji sodelavci.
Pridružijo se nam pri zahtevnejših aktivnostih. Trenutno je v našem odseku 16 aktivnih vodnikov in vodnic ter nekaj zunanjih sodelavcev.

Vodniški odsek ima aktivno vlogo pri pripravi programov Izletniškega odseka in M-odseka PD Iskra Kranj in s svojimi vodniki sodeluje pri izvajanju teh aktivnosti.
Redna izobraževalna dejavnost

V okviru Vodniškega odseka si prizadevamo za strokovno delo. Naši redni sestanki so večkrat dopolnjeni z izobraževalnimi temami. Poleg obveznih usposabljanj v okviru Vodniške komisije PZS imamo redna interna teoretična in praktična izobraževanja. Z letom 2005 smo interna izobraževanja vodnikov vključili v letni program aktivnosti društva. Udeležijo se jih lahko tudi vodniki iz drugih društev, kandidati za vodnike PZS in planinci, ki si želijo dopolniti svoje znanje.
Ferata
Članstvo v Vodniškem odseku

Želimo pridobiti nove članice in člane. Če vas veseli vodniška dejavnost, se nam pridružite. Z našo pomočjo boste opravili izobraževalni program za vodnike in pripravništvo, kasneje pa sodelovali v dinamičnem delovnem vzdušju pri vodenju tur, izobraževanjih, družabnih aktivnostih. Vzpodbujali vas bomo pri opravljanju nadaljnjih tečajev in pridobivanju novih vodniških kategorij. PD Iskra Kranj daje vso potrebno podporo za vzgojo in rast svojega vodniškega kadra.Seznam vodnikov in vodnic PD Iskra Kranj s telefonskimi številkami
 
Ime in priimek telefon kategorija
     
ČELIK Milan 031 418 146 A
DOLENŠEK Stanko 040 206 164 A, B, D, G
GLOBOČNIK Peter 04 2041 087 A, B, D
HOČEVAR Žiga 031 304 040 A
KOŠNIK Sašo 041 757 009 A, B
     
 
Ime in priimek telefon kategorija
     
PIRC Breda 051 397 040 A, B, D, G
POTOČNIK Sebastjan 031 408 439 A, B, D
PRELOVŠEK Uroš 040 255 163 A, B, D, G
RUČIGAJ Klemen 051 693 294 A, B
ŠVEGELJ Luka 068 168 257 A, B
 
 Za ilustracijo aktivnosti si oglejte nekaj slikovnih utrinkov iz naših izobraževanj:
Slovarček  

Vodnik Planinske zveze Slovenije (VPZS) je prostovoljni vodnik PZS in član PD, ki je uspešno opravil s strokovnim programom določeno usposabljanje in je kategoriziran pri Vodniški komisiji PZS in Komisiji za vzgojo in izobraževanje PZS.

Vodniška dejavnost, vodništvo obsega načrtovanje, organiziranje in strokovno ter varno vodenje izletov, pohodov, tur, turnih smuk, alpinističnih vzponov, planinskih taborov, tekmovanj, vzgojno-izobraževalnih akcij in planinskih usposabljanj ali samo udeležba pri naštetih oblikah dejavnosti.

Vodniški odseki so osnovna oblika organiziranja in združevanja vodnikov PZS v okviru PD ali več PD. Vodniški odsek vodi načelnik vodniškega odseka, ki je registriran vodnik PZS. Vodniški odsek deluje po programu, ki ga pripravi in predlaga, potrdi pa UO PD.

Kategorije vodenja
Vodniki PZS so glede na svojo strokovno usposobljenost razvrščeni v sistem kategorizacije. Osnovo kategorizacije sestavljajo: težavnost, potrebno tehnično znanje, način gibanja, letni čas in geografske okoliščine posameznih tur. Vsaka kategorija ima črkovno oznako in kratek opis. Zahtevnostne stopnje v Progamu aktivnosti PD Iskra Kranj ne sovpadajo s kratkimi opisi kategorij. Kategorije so stalne in standardizirane s Pravilnikom vodnikov PZS.

A - lahke kopne ture H - zahtevni turni smuki
B - zahtevne kopne ture I - lahke ledeniške ture
C - zelo zahtevne kopne ture K - ledeniški turni smuki
D - lahke snežne ture F - plezalni vzponi
E - zahtevne snežne ture GV - gorski vodnik, vse kategorije
G - lahki turni smuki

simbol